NAČIN POSTAVLJANJA OGRADE

 


 

 

PRIMJERI VISINA OGRADA ZA ZAŠTITU POJEDINE ŽIVOTINJE

 
Za krave preporučamo električnu ogradu visine 85-95 cm, s jednim ili dva vodiča (reda žice), razmak između stupova 8-15 m.

Za male konje i ponije preporučamo električnu ogradu visine 105-130 cm, s tri vodiča (reda trake), razmak između stupova 4-5 m.

Za konje preporučamo električnu ogradu visine 140-180 cm, s dva ili tri vodiča (reda trake), razmak između stupova 4-5 m.
Za ovce preporučamo električnu ogradu visine 90-105 cm, s četiri ili pet vodiča (reda žice), razmak između stupova 2-3 m.

Za koze preporučamo električnu ogradu visine 105-120 cm, s četiri do šest vodiča (reda žice), razmak između stupova 2-3 m.

Za svinje preporučamo električnu ogradu visine 55-75 cm, s dva ili tri vodiča (reda žice), razmak između stupova 2-3 m.

 

 

PRIMJERI VISINA OGRADA ZA ZAŠTITU OD POJEDINIH ŽIVOTINJA

 
Za zaštitu od srna preporučamo električnu ogradu visine do 140 cm, s pet ili šest vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4 m.

Za zaštitu od jelena preporučamo električnu ogradu visine do 150 cm, s pet vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4 m.

Za zaštitu od divljih svinja preporučamo električnu ogradu visine 55-75 cm, s tri vodiča (reda žice), razmak između stupova 3-4 m.